Στο 19ο Τεύχος δημοσιεύονται 11 εργασίες (οι οποίες αποτελούν το Γ΄ Μέρος από όσες επιλέχθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή) από το πανελλήνιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» και συνδιοργάνωσαν: η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

Για να δείτε ολόκληρο το 19ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 18ο Τεύχος δημοσιεύονται 11 εργασίες (οι οποίες αποτελούν το Β΄ Μέρος από όσες επιλέχθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή) από το πανελλήνιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» και συνδιοργάνωσαν: η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

Για να δείτε ολόκληρο το 18ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 17ο Τεύχος δημοσιεύονται 11 εργασίες (οι οποίες αποτελούν το Α΄ Μέρος από όσες επιλέχθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή) από το πανελλήνιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει» και συνδιοργάνωσαν: η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

Για να δείτε ολόκληρο το 17ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε 5 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στο μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) Στις Θετικές Επιστήμες ένα άρθρο για την περίμετρο και το εμβαδόν στα σχολικά εγχειρίδια Τουρκίας και Ελλάδας της Δ΄ τάξης Δημοτικού και β) Στα Γενικά Θέματα τέσσερα άρθρα:  ι) για τον κοσμοπολιτισμό ή/και πατριωτισμό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ιι) για βασικές πτυχές του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιιι) για διοικητικές και παιδαγωγικές πρακτικές στην ενίσχυση μεταβλητών της ορθολογικής και συναισθηματικής διάστασης της μάθησης και iv) για τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών εκπαίδευσης.

Για να δείτε ολόκληρο το 16ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε 7 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στο μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) Στη Φιλολογία τρία άρθρα: ι) την Πολιτική αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών στον Ηρόδοτο,  ιι) Τον πόλεμο στα αναλυτικά προγράμματα Ιστορίας του Λυκείου και ιιι) τις Όψεις της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη γλωσσική ετερότητα, β) Στην Πληροφορική ένα άρθρο για την Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO στην αξιολόγηση δόμησης εντολών, γ) Στα Γενικά Θέματα τρία άρθρα:  ι) για τη βία και η πολιτική του σχολείου, ιι) για τους Χαρισματικούς έφηβους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και  ιιι) για τις Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης.

Για να δείτε ολόκληρο το 15ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε 9 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στo μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) Στη Φιλολογία, ι) Τις στάσεις των εφήβων ως προς τη χρήση των greeklish και ιι) ένα Σενάριο Διδασκαλίας ολόκληρου λογοτεχνικού έργου, β) Στις Θετικές Επιστήμες, μία εργασία με τα λάθη στα Μαθηματικά, γ) Στα Οικονομικά... ένα άρθρο με το βαθμό πολιτικής ωριμότητας των εφήβων, δ) Στην Πληροφορική, ι) ένα άρθρο για την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκμάθηση της γλώσσας Python και ιι) μία πρόταση για ένα Πλαίσιο Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, ε) Στα Γενικά Θέματα  ι) Τη συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία πινάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων, ιι) τη Διερεύνηση των απόψεων των Νηπιαγωγών γύρω από το ζήτημα της επικοινωνίας με τους γονείς και  ιιι) την Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ.

Για να δείτε ολόκληρο το 14ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 13ο Τεύχος δημοσιεύονται 18 εργασίες από το πανελλήνιο συνέδριο που οργάνωσε η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού», με θέμα «Προγράμματα Σπουδών για ένα δημιουργικό σχολείο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο  Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού, την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Μαΐου 2017. Η επιλογή των εργασιών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για την πρακτική τους αξία καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού. Η κατάταξή τους έγινε κατά θεματική περιοχή. Για να δείτε ολόκληρο το 13ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Σας καλωσορίζουμε book-computerστην ΕΡΚΥΝΑ, το ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

Το περιοδικό εκδίδεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδική θεματολογία και αφιερώματα.

Ημερολόγιο Γεγονότων

Σεπτέμβριος 2023
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
istologio
 
epitropes

synedria

imerides

bibliokritikes

ΕΡΚΥΝΑ Newsletter

Επισκεψιμότητα

Σήμερα12
Χθές29
Αυτή την εβδομάδα67
Αυτό τον μήνα722
Σύνολο285916

ΙΡ Επισκέπτη : 44.192.254.173 Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 12:32

Επισκέπτες online

Επισκέπτες : 6 επισκέπτες online Μέλη : Δεν υπάρχουν μέλη online