Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε 9 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στo μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) Στη Φιλολογία- Φιλοσοφία, ι) ένα διαθεματικό παράδειγμα με οπτικο-ακουστικά μέσα και ιι) μία πρόταση για μια σύγχρονη ηθική εκπαίδευση, β) Στις Θετικές Επιστήμες, μία έρευνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη δημιουργικότητα στα μαθηματικά, γ) Στα Οικονομικά... ένα άρθρο με αξιολογικές αποτιμήσεις του Α.Π.Σ για την Κοινωνιολογία Γ΄ ΓΕΛ, δ) Στην Πληροφορική, ι) ένα άρθρο για τη χρήση των υπολογιστών από ηλικιωμένα άτομα και ιι) ένα για την  αναπαράσταση των δεδομένων στον Οπτικό Προγραμματισμό, ε) Στα Γενικά Θέματα, 3 άρθρα: ι) Αυτοαξιολόγηση στο ελληνικό Νηπιαγωγείο, ιι) Γραφειοκρατία (μύθος ή πραγματικότητα) και ιιι) Κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολείων. 

Για να δείτε ολόκληρο το Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε 12 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στη σελίδα «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) Στη Φιλολογία, ένα άρθρο που αναφέρεται στον εθνικισμό και την ιδιάζουσα περίπτωση του Περικλή Γιαννόπουλου, β) Στις Θετικές Επιστήμες, μία διδακτική ανάλυση ρεαλιστικών καταστάσεων στα μαθηματικά του Γυμνασίου και μία πειραματική διεργασία για τη μελέτη εκροής υγρού, γ) Στις Ξένες Γλώσσες δύο άρθρα, δ) Στα Οικονομικά ένα άρθρο με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την οικονομική κρίση, ε) Στα Τεχνικά μία πρόταση οργάνωσης και διοίκησης, στ) Στην Πληροφορική, ένα άρθρο για τον κώδικα οπτικού προγραμματισμού, και ζ) Στα Γενικά Θέματα, 4 άρθρα (Επιμόρφωση, Διοίκηση κ.ά.).

Για να δείτε ολόκληρο το Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 10ο τεύχος δημοσιεύονται 11 εργασίες.

Ο αναγνώστης μπορεί να τις δει και ξεχωριστά ανά Θεματικό Πεδίο στη σελίδα «Άρθρα». Συνοπτικά ανά θεματικό πεδίο δημοσιεύονται: α) Στα Παιδαγωγικά, 3 άρθρα για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών αντίστοιχα: με τον Σχολικό Εκφοβισμό, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τους μαθητές με υψηλή επίδοση, β) Στη Φιλολογία, μία προσέγγιση του καβαφικού έργου, γ) στις Θετικές Επιστήμες, μία κριτική αποτίμηση βιβλίου Μαθηματικών και μία πρόταση για την αξιοποίηση εικαστικών έργων στη Φυσική, δ) Στην Πληροφορική, 2 άρθρα: την αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα και τη σημασία του Προγραμματισμού, ε) Στα Γενικά Θέματα, 3 άρθρα: τη Διαδικασία λήψης απόφασης, τη Διαπολιτισμική ηθική και τη Σύγκριση διαπολιτισμικής με συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Οι εργασίες του Τεύχους αυτού έχουν καταταχθεί κατά θεματικό πεδίο και με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τίτλο τους.

Για να δείτε ολόκληρο το 10ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 9ο Τεύχος δημοσιεύονται 22 εργασίες από το συνέδριο που οργάνωσε η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) και ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Αυτονομία σχολικής μονάδας: Διάλογος–Προβληματισμός–Διερεύνηση», στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2015.

Η επιλογή των εργασιών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για την πρακτική τους αξία καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού. Η κατάταξή τους έγινε αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο τους.

Επιπλέον δημοσιεύονται η σύνοψη του Συνεδρίου και περιλήψεις των κεντρικών εισηγήσεων και των απόψεων των συνέδρων του στρογγυλού τραπεζιού.

Για να δείτε ολόκληρο το 9ο Τεύχος πατήστε εδώ . 

Στο 7ο Τεύχος δημοσιεύονται 15 εργασίες. 

Ο αναγνώστης μπορεί να τις δει και ξεχωριστά ανά Θεματικό Πεδίο στη σελίδα «Άρθρα».

Συνοπτικά ανά θεματικό πεδίο δημοσιεύονται: α) στα Παιδαγωγικά τέσσερα άρθρα, β) στη Φιλολογία τρία άρθρα, γ) στις Θετικές Επιστήμες τρία άρθρα, δ) στην Πληροφορική ένα άρθρο, ε) στα Γενικά Θέματα τέσσερα άρθρα.

Οι εργασίες του Τεύχους αυτού έχουν καταταχθεί με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τίτλο τους. 

Για να δείτε ολόκληρο το 7ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 8ο Τεύχος δημοσιεύονται 16 εργασίες.

Ο αναγνώστης μπορεί να τις δει και ξεχωριστά ανά Θεματικό Πεδίο στη σελίδα «Άρθρα».

Συνοπτικά ανά θεματικό πεδίο δημοσιεύονται: α) στα Παιδαγωγικά ένα άρθρο, β) στη Θεολογία ένα άρθρο, γ) στη Φιλολογία τρία άρθρα, δ) στις Θετικές Επιστήμες δύο άρθρα, ε) στα Οικονομικά κ.ά, δύο άρθρα, στ) στην Πληροφορική δύο άρθρα, ζ) στα Γενικά Θέματα πέντε άρθρα.

Οι εργασίες του Τεύχους αυτού έχουν καταταχθεί με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τίτλο τους.

Για να δείτε ολόκληρο το 8ο Τεύχος πατήστε εδώ.

Στο 6ο Τεύχος δημοσιεύεται η τρίτη ομάδα παραλαβής εργασιών από το συνέδριο που οργάνωσε η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τη συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού, στις 14 και 15 Μαρτίου 2015.

Η επιλογή των εργασιών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, όσο και για την πρακτική τους αξία για τα σχολεία.

Οι 29 εργασίες του Τεύχους αυτού έχουν καταταχθεί με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τίτλο τους.

Για να δείτε ολόκληρο το 6ο Τεύχος πατήστε εδώ

Σας καλωσορίζουμε book-computerστην ΕΡΚΥΝΑ, το ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

Το περιοδικό εκδίδεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδική θεματολογία και αφιερώματα.

Ημερολόγιο Γεγονότων

Σεπτέμβριος 2023
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
istologio
 
epitropes

synedria

imerides

bibliokritikes

ΕΡΚΥΝΑ Newsletter

Επισκεψιμότητα

Σήμερα12
Χθές29
Αυτή την εβδομάδα67
Αυτό τον μήνα722
Σύνολο285916

ΙΡ Επισκέπτη : 44.192.254.173 Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023 12:41

Επισκέπτες online

Επισκέπτες : 27 επισκέπτες online Μέλη : Δεν υπάρχουν μέλη online