ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 

Α. Διαχείριση περιοδικού

Στην έκδοση του περιοδικού  ΕΡΚΥΝΑ  συμβάλλουν  δύο (2) κατηγορίες επιτροπών.

1. Η  Επιτροπή Έκδοσης.

2. Οι Επιστημονικές Επιτροπές των Τομέων.

 

Α1.   Καθήκοντα της Επιτροπής Έκδοσης

Μεριμνά για την ποιότητα εμφάνισης του Περιοδικού και αποφασίζει  για τη δομή, τη μορφή και την περιοδικότητα έκδοσης.

Εκδίδει τις οδηγίες υποβολής άρθρων.

Συντάσσει αρχικά και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνει τον κατάλογο των μελών της επιστημονικής επιτροπής.

Αποστέλλει στους κριτές τα άρθρα και μεριμνά για την έγκαιρη επιστροφή τους

Προωθεί στους συγγραφείς τα επιστραφέντα άρθρα από τους κριτές με τις παρατηρήσεις τους,  για τυχόν βελτιώσεις, εφόσον εγκριθούν. 

Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ανωνυμίας μεταξύ συγγραφέων και κριτών.

Ελέγχει εάν οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη τους τις βασικές παρατηρήσεις ή διορθώσεις των κριτών.

Φροντίζει για τη χρήση λογισμικού που να ελέγχει την περίπτωση λογοκλοπής.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διάδοσης του Περιοδικού.

Φροντίζει για την έκδοση ISSN του περιοδικού.

Λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.

Εκδίδει το Περιοδικό.

 

Α2.  Οι Επιστημονικές Επιτροπές του Περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, Σχολικούς  Συμβούλους  και εκπαιδευτικούς  με διδακτορικό  που καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία του Τομέα.

Τα μέλη τους:

1. Κρίνουν τα προς δημοσίευση άρθρα.

2. Προτείνουν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

3. Εξασφαλίζουν την ποιότητα του Περιοδικού.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Σκοπός του περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το περιοδικό φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες κυρίως προωθούν:

α)  τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη,
β)  την επισκόπηση σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης και
γ)  προτάσεις καλών παιδαγωγικών πρακτικών.

Ειδικότερα, η θεματολογία του περιοδικού προσδιορίζεται από τα πεδία των ενδιαφερόντων των διαφόρων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών ως συνέπεια της δράσης τους στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Για λειτουργικούς λόγους οι εργασίες κατατάσσονται σε δέκα (10)  θεματικά πεδία που άπτονται των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και γενικών θεμάτων όπως Παιδαγωγικών (Γενική Διδακτική, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Έρευνα κ.λπ.) ή Γενικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Καινοτόμες Δράσεις κ.λπ.). Το σώμα των κριτών (περισσότεροι από 300) έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατάταξη αυτή των θεματικών πεδίων. Επιπλέον, οι εργασίες εκτός από τη δημοσίευσή τους στο σχετικό τεύχος, αναρτώνται και στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο στη σελίδα "Άρθρα", ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην εύρεση αυτών που τον ενδιαφέρουν άμεσα.

Κάθε εργασία αποστέλλεται σε δύο τουλάχιστον ειδικούς κριτές. Οι εργασίες γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι οι συγγραφείς θα επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών και της επιτροπής έκδοσης.  Για την αξιολόγηση των εργασιών χρησιμοποιείται η μέθοδος της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα του συγγραφέα του άρθρου δεν αποκαλύπτεται στους κριτές και ότι, αντίστοιχα, τα ονόματα των κριτών δεν αποκαλύπτονται στο συγγραφέα. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία διευκολύνει την ανεξάρτητη και δίκαιη αξιολόγηση όλων των εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.

Οι εργασίες που αποστέλλονται πρέπει να διακρίνονται από καθαρότητα σκέψης, ακριβολογία και έλλειψη περιττολογίας. Οι συγγραφείς να οργανώνουν την ύλη με προσοχή και να βεβαιώνονται ότι η ουσία της εργασίας τους θα γίνει αντιληπτή και από αναγνώστες που δεν έχουν απαραίτητα τα ίδια επιστημονικά ενδιαφέροντα και γνώσεις με αυτούς.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι εργασίες που αποστέλλουν, για να γίνουν κατ΄ αρχάς δεκτές, θα πρέπει να τηρούν επακριβώς τις Οδηγίες μορφοποίησης και για διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο εργασιών. Συνιστάται να συμβουλεύονται επίσης, το φύλλο κρίσης που δίνεται στους κριτές.

Σας καλωσορίζουμε book-computerστην ΕΡΚΥΝΑ, το ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

Το περιοδικό εκδίδεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδική θεματολογία και αφιερώματα.

Ημερολόγιο Γεγονότων

Μάρτιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
istologio
 
epitropes

synedria

imerides

bibliokritikes

ΕΡΚΥΝΑ Newsletter

Επισκεψιμότητα

Σήμερα0
Χθές119
Αυτή την εβδομάδα119
Αυτό τον μήνα168
Σύνολο291013

ΙΡ Επισκέπτη : 3.239.9.151 Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 00:15

Επισκέπτες online

Επισκέπτες : 10 επισκέπτες online Μέλη : Δεν υπάρχουν μέλη online