ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 

Α. Διαχείριση περιοδικού

Στην έκδοση του περιοδικού  ΕΡΚΥΝΑ  συμβάλλουν τρεις (3) κατηγορίες επιτροπών.

1. Η  Επιτροπή Έκδοσης.

2. Οι Συντακτικές  Επιτροπές των Τομέων.

3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές των Τομέων που στελεχώνονται με εισήγηση της αντίστοιχης Συντακτικής  Επιτροπής.

Α1.   Καθήκοντα της Επιτροπής Έκδοσης

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

2. Εκδίδει τις οδηγίες υποβολής άρθρων.

3. Συντάσσει αρχικά και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνει τον κατάλογο των μελών της επιστημονικής επιτροπής, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των συντακτικών επιτροπών.

4. Δέχεται και αποστέλλει στον αντίστοιχο Συντονιστή της Συντακτικής  Επιτροπής Τομέα τους τίτλους των προς κρίση άρθρων που παραλαμβάνει, ώστε να της προταθούν τουλάχιστον δύο κριτές. Σε περίπτωση που το άρθρο εμπίπτει και σε άλλο τομέα τότε προωθείται και σε αυτόν τον συντονιστή.

5. Αποστέλλει στους κριτές τα άρθρα και μεριμνά για την έγκαιρη επιστροφή τους

6. Προωθεί στους συγγραφείς τα επιστραφέντα άρθρα από τους κριτές με τις παρατηρήσεις τους,  για τυχόν βελτιώσεις, εφόσον εγκριθούν από τους κριτές. 

7. Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ανωνυμίας μεταξύ συγγραφέων και κριτών.

8. Ελέγχει εάν οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη τους τις βασικές παρατηρήσεις ή διορθώσεις των κριτών.

9. Φροντίζει για τη χρήση λογισμικού που να ελέγχει την περίπτωση λογοκλοπής.

10. Μεριμνά για την ποιότητα εμφάνισης του Περιοδικού.

11. Εισηγείται στο Δ.Σ. αλλαγές στη δομή, στη μορφή, στην εμφάνιση και στην περιοδικότητα έκδοσης.

12. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διάδοσης του Περιοδικού.

13. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας του περιοδικού με έγκυρα διεθνή περιοδικά.

14. Φροντίζει για την έκδοση ISSN του περιοδικού.

15. Εκδίδει το Περιοδικό.

Α2.  Οι Συντακτικές Επιτροπές του περιοδικού είναι 10, αντίστοιχες με τους τομείς των θεματικών πεδίων.

Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εγγεγραμμένα τακτικά μέλη της ΠΑΠΕΔΕ. 

Μέσω του συντονιστή τους:

1. Καθορίζουν τα επιμέρους θεματικά πεδία του τομέα ευθύνης τους.

2. Προτείνουν μέλη για την επιστημονική επιτροπή του τομέα τους.

3. Παραλαμβάνουν τους τίτλους των πρωτότυπων άρθρων από την Επιτροπή Έκδοσης και προτείνουν προς κρίση τουλάχιστον δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής του τομέα τους που καλύπτουν το αντίστοιχο επιμέρους θεματικό πεδίο. 

4. Εισηγούνται προτάσεις προς την Επιτροπή Έκδοσης για τη βελτίωση της ποιότητας του περιοδικού. 

Α3.  Οι Επιστημονικές Επιτροπές του Περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, Σχολικούς  Συμβούλους  και εκπαιδευτικούς  με διδακτορικό  που καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία του Τομέα.

Τα μέλη τους:

1. Κρίνουν τα προς δημοσίευση άρθρα.

2. Προτείνουν παρατηρήσεις και διορθώσεις.

3. Εξασφαλίζουν την ποιότητα του Περιοδικού.

Τα μέλη της ΠΑΠΕΔΕ, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί (διδακτορικό απαραίτητο), που επιθυμούν να ενταχθούν σε επιστημονική επιτροπή, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω δήλωση συμμετοχής και αφού την αποθηκεύσουν με το όνομά τους, να τη στείλουν στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήλωση συμμετοχής στις επιστημονικές επιτροπές

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Σκοπός του περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το περιοδικό φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες κυρίως προωθούν:

α)  τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη,
β)  την επισκόπηση σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης και
γ)  προτάσεις καλών παιδαγωγικών πρακτικών.

Ειδικότερα, η θεματολογία του περιοδικού προσδιορίζεται από τα πεδία των ενδιαφερόντων των διαφόρων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών ως συνέπεια της δράσης τους στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Για λειτουργικούς λόγους οι εργασίες κατατάσσονται σε δέκα (10)  θεματικά πεδία που άπτονται των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και γενικών θεμάτων όπως Παιδαγωγικών (Γενική Διδακτική, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Έρευνα κ.λπ.) ή Γενικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Καινοτόμες Δράσεις κ.λπ.). Το σώμα των κριτών (περισσότεροι από 300) έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατάταξη αυτή των θεματικών πεδίων. Επιπλέον, οι εργασίες εκτός από τη δημοσίευσή τους στο σχετικό τεύχος, αναρτώνται και στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο στη σελίδα "Άρθρα", ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην εύρεση αυτών που τον ενδιαφέρουν άμεσα.

Κάθε εργασία αποστέλλεται σε δύο τουλάχιστον ειδικούς κριτές. Οι εργασίες γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι οι συγγραφείς θα επιφέρουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών και της επιτροπής έκδοσης.  Για την αξιολόγηση των εργασιών χρησιμοποιείται η μέθοδος της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα του συγγραφέα του άρθρου δεν αποκαλύπτεται στους κριτές και ότι, αντίστοιχα, τα ονόματα των κριτών δεν αποκαλύπτονται στο συγγραφέα. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία διευκολύνει την ανεξάρτητη και δίκαιη αξιολόγηση όλων των εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.

Οι εργασίες που αποστέλλονται πρέπει να διακρίνονται από καθαρότητα σκέψης, ακριβολογία και έλλειψη περιττολογίας. Οι συγγραφείς να οργανώνουν την ύλη με προσοχή και να βεβαιώνονται ότι η ουσία της εργασίας τους θα γίνει αντιληπτή και από αναγνώστες που δεν έχουν απαραίτητα τα ίδια επιστημονικά ενδιαφέροντα και γνώσεις με αυτούς.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι εργασίες που αποστέλλουν, για να γίνουν κατ΄ αρχάς δεκτές, θα πρέπει να τηρούν επακριβώς τις Οδηγίες μορφοποίησης και για διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν το πρότυπο εργασιών. Συνιστάται να συμβουλεύονται επίσης, το φύλλο κρίσης που δίνεται στους κριτές.

Σας καλωσορίζουμε book-computerστην ΕΡΚΥΝΑ, το ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).

Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

Το περιοδικό εκδίδεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη τα οποία θα περιλαμβάνουν ειδική θεματολογία και αφιερώματα.

Ημερολόγιο Γεγονότων

Φεβρουάριος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
istologio
 
epitropes

synedria

imerides

bibliokritikes

ΕΡΚΥΝΑ Newsletter

Επισκεψιμότητα

Σήμερα1
Χθές30
Αυτή την εβδομάδα153
Αυτό τον μήνα501
Σύνολο232372

ΙΡ Επισκέπτη : 54.235.55.253 Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019 01:57

Επισκέπτες online

Επισκέπτες : 22 επισκέπτες online Μέλη : Δεν υπάρχουν μέλη online